local_offer ESG,Lifestyle,Trendy schedule Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Znany ludzkości od drugiej połowy XIX wieku, zdążył wpisać się w codzienność każdego z nas – plastik. Przed wynalezieniem szeregu tworzyw sztucznych ludzie używali do tworzenia rzeczy surowców, które można było uzyskać bezpośrednio z natury, takich jak: włókna roślinne, kamienie, skóra czy drewno. Z czasem nauczyliśmy się pozyskiwać nowe tworzywa jak stopy metali lub tworzywa sztuczne, których bazą był surowiec występujący w naturze. W wyniku ciągłego doskonalenia i rozwoju technologii, wynaleziono całkowicie sztuczne tworzywo, które w przeciwieństwie do wysokich kosztów pozyskiwania naturalnych surowców, dawało możliwość masowej i taniej produkcji, umożliwiając szybki rozwój niemal każdej gałęzi przemysłu. Odporny na korozję, wilgoć, lekki, a zarazem wytrzymały plastik, stał się alternatywą dla wielu przedmiotów codziennego użytku, znajdując zastosowanie w każdej dziedzinie życia.

Świat pokochał plastik

Od momentu rozpoczęcia masowej produkcji, wzrost produkcji tworzyw sztucznych na świecie trwa nieprzerwanie od 68 lat, zwiększając się z 1,5 mln ton w 1950 roku do 359 mln ton w 2018 roku. W przeciwieństwie do surowców naturalnych, tworzywa sztuczne są bardzo trwałe, przez co gromadzą się w przyrodzie, niszcząc ekosystem, na którym polegamy. Wprowadzony do obiegu plastik pozostaje w nim na zawsze, pod postacią poddanej recyklingowi butelki, składowanej na wysypisku jednorazowej torby lub w formie mikro-plastiku, którym żywi się plankton.

Wpływ plastiku na środowisko

Problem plastikowych odpadów oraz ich wpływu na środowisko naturalne jest jednym z głównych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się współczesny świat.

Z ponad 29 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych zebranych na terenie UE w 2018 roku, tylko 32% poddano recyklingowi, 42% poddano procesowi odzysku energii, podczas gdy niemal 25% trafiło na składowiska – przyczyniając się do degradacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Jedną z form działania przeciw nadmiernej produkcji odpadów trafiających do środowiska naturalnego jest szukanie alternatyw oraz zapewnienie jak najdłuższej żywotności wprowadzanym na rynek surowcom, wyrazem czego są działania podejmowane przez Unię Europejską. Jednym z celów strategii zrównoważonego rozwoju Wspólnoty jest wprowadzenie do 2030 roku opakowań w 100% nadających się do recyklingu.

Od stycznia 2021 roku we wszystkich krajach UE ma również obowiązywać podatek od plastiku, dotyczący wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek, które nie zostały poddane recyklingowi.

Wzrost świadomości zagrożeń związanych z niszczeniem środowiska naturalnego, przejawia się w codziennych decyzjach dokonywanych przez każdego z nas. Wybór wielorazowej torby na zakupy czy podróż komunikacją zbiorową, w efekcie skali przynosi środowisku wymierne i mierzalne korzyści, które wpisują się w trend less waste.

Przyszłość Ziemi

Dzień Długu Ekologicznego jest doskonałą wizualizacją jak bardzo działalność człowieka wpływa na życie na Ziemi i jak w jakim stopniu nadużywa jej zasobów.

Według wyliczeń Global Footprint Network w 2020 roku dzień ten przypadł na 22 sierpnia. Oznacza to, że jest to dzień w którym przez konsumpcję i wykorzystanie zasobów naturalnych przekroczona została granica możliwości produkcyjnych Ziemi przypadających jej na dany rok. Wizja życia na Ziemi na kredyt przez pozostałe cztery miesiące nie jest optymistyczna, jednak za sprawą wybuchu pandemii COVID-19 można zobaczyć symboliczne „światełko w tunelu” i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Otóż w 2020 roku z powodu kilkumiesięcznego zamrożenia gospodarek i ograniczenia emisji zanotowano największą roczną zmianę na korzyść Ziemi od początku monitorowania zużycia zasobów. Względem 2019 roku DDE przesunął się o ponad trzy tygodnie, co wyraźnie pokazuje, że podejmowane działania ukierunkowane na ograniczenie śladu węglowego mają sens i mogą przynieść wymierne skutki. Oczywiście lockdown tak wielu krajów był bardzo dotkliwy dla światowej gospodarki i przyczynił się do globalnego kryzysu jednak był też okazją do zaobserwowania skali wpływu emisji na środowisko naturalne. Według Global Footprint Network, aby do 2050 roku powrócić do stanu sprzed pięćdziesięciu lat, data Dnia Długu Ekologicznego powinna opóźniać się tylko o pięć dni każdego roku. Wystarczy zatem więcej odpowiedzialnych wyborów każdego z nas, aby móc wpłynąć globalnie na rzeczywisty stan naszej planety.

Tworzenie zrównoważonego środowiska pracy to również istotny element polityki czy strategii organizacji i nowoczesnego sposobu działania. Wiele firm poszukuje dziś sposobu by zmniejszyć swój ślad węglowy i udział w wytwarzaniu odpadów jak plastikowe butelki czy papier dokładając starań by uczynić swoje biuro bardziej zielonym i przyjaznym dla środowiska i pracujących w nim ludzi.