ESG
local_offer ESG,Okiem eksperta,Trendy schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Czy osoby zamożne dbają o ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?

Czy ci w niektórych krajach są bardziej zainteresowani niż inni?

Najnowsze wyniki naszego badania dotyczącego postaw w ramach The Wealth Report 2022 pokazują, że w przeważającej większości prywatni inwestorzy zwracają uwagę na ESG przy podejmowaniu komercyjnych decyzji inwestycyjnych. Chociaż świadomość ta różni się w zależności od regionu geograficznego, w sumie 80% respondentów uważa ESG za ważne. Wyniki, przedstawione w artykule Four key drivers for ESG-related property investment, pochodzą z naszego corocznego badania przeprowadzonego wśród 600 doradców majątkowych, którzy łącznie opiekują się kapitałem o wartości 3,5 biliona funtów.

Badanie wykazało, że czterech na pięciu klientów ultrahigh-net-worth, czyli takich, których przychody przekraczają 30 milionów dolarów, jest zainteresowanych inwestycjami w nieruchomości związanymi z ESG, przy czym ponad połowa (52%) respondentów postrzega ESG jako możliwość budowania i zabezpieczenia bogactwa. Wiąże się to z naszymi badaniami Active Capital, które wykazały, że najlepsze biura w centrum Londynu, ocenione jako „excellent” przez BREEAM, cieszą się 10% premią w cenach sprzedaży w porównaniu z równoważnymi biurami bez certyfikatu i oceny. Podobnie w australijskich miastach Sydney i Melbourne, budynki z oceną 5+ NABERS pod względem ekologicznym otrzymały premię w wysokości blisko 18%.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości, które są związane z ESG jest chęć inwestorów do zabezpieczenia swojego portfela na przyszłość. Jednocześnie, 40% respondentów jest zainteresowanych przede wszystkim ochroną długoterminowych zysków, zwłaszcza inwestorzy z Wielkiej Brytanii, Ameryki Łacińskiej oraz Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw. Pragnienie wpływu i możliwość większych zysków to drugie i trzecie kluczowe czynniki, przy czym tylko 16% respondentów wskazało na presję zewnętrzną jako główną przyczynę przesunięcia ESG na wyższy poziom.

Istnieją różnice geograficzne: na przykład w Azji tylko 10% respondentów stwierdziło, że ESG jest nieistotne, podczas gdy średnia globalna wynosi 20%. Ogólnie rzecz biorąc, prywatni inwestorzy na całym świecie wyraźnie troszczą się o kwestie ESG, jednak nadal stoją przed nimi wyzwania, takie jak dostęp do dokładnych informacji i merytorycznego wsparcia w celu zidentyfikowania najlepszych możliwości inwestycyjnych i pozyskania ekologicznego finansowania.

Autor:
Antonia Haralambous
Associate, Capital Markets Research