Zrównoważone certyfikowane budynki
local_offer Dane rynkowe,ESG,Trendy schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało siódmą edycję raportu – Zrównoważone certyfikowane budynki. Organizacja prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce systemach certyfikacji wielokryterialnej: BREEAM, DGNB, GBS, HQE, LEED, WELL i ZIELONY DOM, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zrównoważonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju. Premiera publikacji odbyła się 22 kwietnia br. podczas wydarzenia PLGBC Tydzień Ziemi z zielonym budownictwem. Raport jest dostępny bezpłatnie w wersji polskiej oraz angielskiej.

Zeszłoroczne zestawienie, z kwietnia 2021 roku, opracowywane było, kiedy świat znajdował się w trakcie pandemii COVID-19, a analizowany wtedy okres od marca 2020 do marca 2021 naznaczony był dynamiką pandemii. W kwietniu 2022 roku, kiedy sporządzona została obecna analiza, sytuacja jest jeszcze bardziej dynamiczna i skomplikowana: trwająca od ponad miesiąca wojna w Ukrainie przysłoniła z oczywistych powodów wszystkie inne tematy. Z informacji uzyskanych bezpośrednio od operatorów systemów międzynarodowych: BREEAM, DGNB, LEED i WELL wynika, że systemy te zawiesiły od momentu rozpoczęcia wojny jakiekolwiek działania na rynku rosyjskim i białoruskim: nie przyjmowane są nowe rejestracje o certyfikację, zaprzestano bieżących projektów. Pokazuje to, że społeczność zrównoważonego budownictwa solidarnie wspiera Ukrainę.

Zielone biura – certyfikowanych budynków wciąż przybywa

Rozwój budownictwa certyfikowanego w Polsce w okresie objętym tegorocznym zestawieniem, czyli od marca 2021 do marca 2022, można ocenić pozytywnie. Dynamika pokazuje, że wcześniejsze obawy dotyczące wpływu pandemii na rynek nie spełniły się: rok do roku przybyło więcej nowych certyfikowanych obiektów, a certyfikowana powierzchnia wzrosła nieznacznie mniej niż rok wcześniej.

Zielone magazyny – rozwój certyfikowanych przestrzeni logistycznych

W analizowanym okresie wybijają się trzy zjawiska: bardzo dynamiczny przyrost certyfikowanej powierzchni magazynowej, aż o 4 mln m2 w ciągu roku, co przekłada się na 171 nowych certyfikowanych obiektów. Tym samym certyfikowana powierzchnia magazynowa o 1,9 mln m2 przekroczyła certyfikowaną powierzchnię biurową, która królowała we wszystkich zestawieniach od samego początku rozpoczęcia certyfikacji wielokryterialnych w Polsce.

Zielony obiekty handlowe – pandemia zweryfikowała tren certyfikacji

Kolejny ważny trend to kolosalny spadek nowych certyfikacji wśród obiektów handlowych. W okresie obejmującym niniejszy raport są tylko cztery nowe certyfikowane obiekty handlowe wobec 45 rok wcześniej. Jest to ewidentnym sygnałem zmian zachodzących w tej części rynku w wyniku pandemii.

Pokłosiem pandemii jest także trzecie zjawisko: duża liczba przyznawanych WELL Health & Safety Rating, których na moment zamknięcia analizy jest już 43, wobec siedmiu rok wcześniej.

Parametrem, który najlepiej przedstawia obraz zrównoważonego, certyfikowanego budownictwa w Polsce, jest powierzchnia użytkowa certyfikowanych budynków, która bardzo dynamicznie zbliża się do 30 mln m2.  Obecnie wynosi już 28,6 mln m2, co daje 24-procentowy wzrost w ciągu roku.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod linkiem.

Zapraszamy do kontaktu:
Elżbieta Czerpak
Dyrektor Działu Badań Rynku
E-mail: elzbieta.czerpak@pl.knightfrank.com