local_offer Dane rynkowe schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Na koniec września 2021 roku zasoby biurowe Wrocławia utrzymały się na niezmienionym poziomie 1,24 mln m2, co pozwoliło pozostać Wrocławiowi na drugim miejscu pod względem wielkości wśród rynków regionalnych. Powierzchnia biurowa w porównaniu z ubiegłym kwartałem nie zwiększyła się, ponieważ w III kw. 2021 w mieście nie oddano do użytku nowych inwestycji.

Biura do wynajęcia Wrocław – podaż w budowie

Jednak już w kolejnych kwartałach rynek biurowy we Wrocławiu będzie zyskiwał nowoczesne powierzchnie biurowe. W budowie znajduje się około 170.000 m2, z czego ok. 35% ma zostać ukończone do końca roku. Na widoczny spadek planowanej nowej podaży w kolejnych latach ma wpływ niepewna sytuacja gospodarcza związana z pandemią oraz wstrzymywanie przez inwestorów rozpoczęcia kolejnych inwestycji. Łącznie do końca 2023 roku planowane jest oddanie prawie 170.000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, jednak harmonogram inwestycji uzależniony jest od zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Aktywność najemców i współczynnik pustostanów

Po spowolnieniu rynku w wyniku pandemii, od początku 2021 roku aktywność najemców na wrocławskim rynku biurowym rośnie z kwartału na kwartał. W okresie od lipca do września 2021 roku podpisano umowy na 28.500 m2. W III kwartale 2021 roku znaczną część podpisanych umów stanowiły nowe kontrakty wynoszące około 65% całego wolumenu transakcji w tym okresie, a 20% stanowiły renegocjacje. Od początku 2021 roku wynajęto we Wrocławiu prawie 75.000 m2. Pomimo braku nowych inwestycji oddanych w minionym kwartale do użytku, współczynnik pustostanów wzrósł w porównaniu z II kw. 2021 roku i na koniec września 2021 roku wyniósł 14,9% (wzrost o 0,8 pp. kw./kw. oraz wzrost o 0,6 pp. r/r).

Czynsze wywoławcze

Czynsze wywoławcze we Wrocławiu w III kw. 2021 roku pozostają na stabilnym poziomie wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m2 miesięcznie. Możemy jednak zauważyć, że w niektórych budynkach biurowych zaczynają pojawiać się oferty droższe, powyżej 16,00 EUR za m2 miesięcznie.

Raport „Atrakcyjność miast, trendy HR i rynek biurowy – Wrocław”, wchodzący w skład cyklu Siła Miast, dostępny jest na dedykowanej stronie.