ESG
local_offer ESG,Okiem eksperta,Trendy schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Czy korporacje rzeczywiście postrzegają swoje nieruchomości jako odgrywające istotną rolę w ich strategiach redukcji emisji dwutlenku węgla?

Biorąc pod uwagę, że nieruchomości generują 40% globalnych emisji dwutlenku węgla, liderzy biznesu przyznają, że podjęcie wyzwania, jakim jest zrównoważony rozwój, ma duże znaczenie gospodarcze, a także stwarza możliwość budowania marki. W tym kontekście postanowiliśmy poznać poglądy i działania najemców biurowych w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG, przeprowadzając badanie wśród prawie 400 globalnych najemców korporacyjnych dla (Y)OUR SPACE.

Wyniki pokazały, że nie ma uniwersalnego postrzegania roli, jaką nieruchomości mogą odgrywać w strategiach redukcji emisji dwutlenku węgla. Co ważniejsze, wśród firm, które opowiadały się za pozytywnym ukierunkowaniem na ESG, istniała wyraźna przepaść między chęciami a działaniami.

Spośród badanych korporacji 40% miało ustalony cel zerowej emisji netto, a 77% z tej liczby wyznaczyło ambitną datę 2030 roku – mniej niż jeden cykl życia nieruchomości. Jednak tylko 16% ankietowanych uważa, że ich zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto zasadniczo zmieniło sposób podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości, a blisko 60% z nich posiada mniej niż 10% akredytowanych budynków w swoich globalnych portfelach.

Badanie (Y)OUR SPACE potwierdziło, że biuro po 2 latach pandemii zachowało ważną rolę w życiu organizacji i że najemcy uznają potrzebę kontroli emisji dwutlenku węgla. Jednak pomimo chęci dokonania zmian, impuls do działania nie pojawił się. Istnieją pewne dowody na to, że najemcy wprowadzają obecnie na rynek wymogi minimalne dotyczące zrównoważonego rozwoju, a poszukiwania rozwiązań prowadzone są przez dedykowanych do tego obszaru liderów i raczej stanowią wyjątki niż regułę.

Utrzymujący się rozdźwięk między obawami korporacji dotyczącymi zrównoważonego rozwojem a przyszłą strategią w zakresie nieruchomości pokazuje, że najemcy pozostają w tyle za inwestorami, jeśli chodzi o docenianie znaczenia wyzwań związanych z ESG. Aby lepiej budować i działać skutecznie w walce ze zmianami klimatycznymi, konieczna jest lepsza edukacja i podniesienie świadomości wśród korporacji oraz skupienie się na wprowadzeniu zrównoważonych nieruchomości do ich portfeli.

Autor:
Lee Elliott
Partner, Global Head of Occupier Research