local_offer Dane rynkowe schedule Ten artykuł przeczytasz w 1 minutę

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku oddano do użytku tylko jeden nowy projekt, tym samym zasoby w Katowicach przekroczyły 590.000 m2. Niemniej jednak, w budowie na lokalnym rynku znajduje się kolejne 205.000 m2, przy czym zdecydowana większość projektów ma zostać ukończona w 2022 roku. Tak dużego wolumenu podaży w budowie w Katowicach nie zarejestrowano jeszcze nigdy.

Pomimo tego, że I kw. 2021 roku przyniósł lekkie spowolnienie po stronie popytu na katowickim rynku biurowym, to w kolejnych trzech miesiącach zarejestrowano już ożywienie najemców – trzy z dziesięciu największych umów podpisanych w II kw. 2021 roku zostało zawartych w Katowicach. Przedmiotem najmu tylko w samym II kw. 2021 roku było niemal 35.000 m2, co stanowi ponad siedmiokrotny wzrost wolumenu transakcji względem ubiegłego kwartału. Biorąc pod uwagę półroczny popyt, wynik był o niemal 50% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec czerwca 2021 roku wskaźnik pustostanów wynosił 9,2%, czyli był niższy o 0,1 pp. względem ubiegłego kwartału oraz 3,2 pp. wyższy porównując z analogicznym okresem 2020 roku.

Więcej informacji o potencjale Katowic można znaleźć w pełnym raporcie z serii Siła Miast na stronie: https://raporty.knightfrank.com.pl/silamiast_h12021