local_offer Dane rynkowe schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Całkowite zasoby biurowe w Łodzi na koniec III kw. 2021 roku wyniosły 583.000 m2. Do użytku został oddany nowy budynek biurowy Dowborczyków 30/34 o powierzchni 3.600 m2. W budowie znajduje się nadal około 93.000 m2 powierzchni, która będzie systematycznie oddawana w kolejnych latach, z czego ponad 50% tego wolumenu zostanie ukończone w 2023 roku. Do końca tego roku na rynku powinno pojawić się jeszcze blisko 25.000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.

Biura do wynajęcia Łódź – aktywność najemców

Popyt w III kw. 2021 roku, w porównaniu z ubiegłym kwartałem zwiększył się i wyniósł 8.600 m2. Ponad połowę tego wolumenu stanowiły nowe umowy, zaś pozostała część to renegocjacje istniejących już umów. Warto podkreślić, że aktywność najemców rośnie z każdym kwartałem 2021 roku, a od początku roku podpisano umowy na niemal 17.000 m2.

Współczynnik pustostanów

Łódź jest również rynkiem, na którym w ciągu minionego roku odnotowano największy współczynnik pustostanów spośród największych miast regionalnych. Utrzymuje się on nadal na wyższym poziomie niż rok temu i wynosi 16,8% (wzrost o 4,0 pp.). Jednak obiecującą prognozą na kolejne miesiące jest jego spadek w porównaniu z II kw. 2021 roku o 1,5 pp.

Stawki czynszów

Wysoki poziom pustostanów oraz osłabiony popyt w ostatnich kwartałach spowodowały lekki spadek czynszów w niektórych projektach biurowych. Po korekcie czynsze wywoławcze w Łodzi w III kw. 2021 roku wahają się od 10,00 EUR do 14,00 EUR za m2 miesięcznie.

Raport „Atrakcyjność miast, trendy HR i rynek biurowy – Łódź”, wchodzący w skład cyklu Siła Miast, dostępny jest na dedykowanej stronie.