local_offer Dane rynkowe schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

W I połowie 2021 roku na krakowski rynek dostarczono ponad 42.000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej zrealizowanej w 5 projektach. Dzięki temu całkowite zasoby w stolicy Małopolski sięgnęły poziomu niemal 1,6 mln m2, czego skutkiem było utrzymanie przez Kraków pozycji lidera wśród rynków regionalnych. Dodatkowo, na koniec czerwca kolejne 250.000 m2 powierzchni biurowej pozostawało na etapie realizacji, z czego około ¼ ma być ukończone w 2021 roku, zatem można oczekiwać, że do końca roku nowa podaż sięgnie poziomu około 100.000 m2.

Pierwszy kwartał 2021 roku pogłębił widoczne w 2020 roku skutki pandemii po stronie popytu i pustostanów, jednak wzrosty w drugim kwartale roku po stronie popytu i podaży mogą sugerować początek stabilizacji na rynku. Od stycznia do czerwca 2021 roku wolumen transakcji najmu powierzchni biurowej był o 35% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i osiągnął poziom 74.000 m2. Biorąc pod uwagę kwartalny popyt w Krakowie był on o 78% wyższy niż w ubiegłym kwartale i o 10% niższy niż w II kw. 2020 roku. W II kw. 2021 roku większość umów, 62%, stanowiły renegocjacje. Nowe umowy w istniejących budynkach stanowiły około 38% wolumenu transakcji.

Duży udział renegocjacji w popycie oraz nie w pełni skomercjalizowana nowa podaż wpłynęły na dalszy wzrost wskaźnika pustostanów do poziomu 15,5% (wzrost 0,5 pp. kw./kw. oraz 4,4 pp. r/r).

Więcej informacji o potencjale Krakowa można znaleźć w pełnym raporcie z serii Siła Miast na stronie: https://raporty.knightfrank.com.pl/silamiast_h12021