local_offer Trendy schedule Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Wobec zmieniających się oczekiwań pracowników i nowych okoliczności rynkowych biuro systematycznie będzie zmieniało swoją funkcję. W rezultacie, gdy firmy będą szukać następnej powierzchni biurowej, będą musiały stawić czoła nowym wymaganiom.

Badanie przeprowadzone przez Knight Frank dotyczące powrotu najemców do biur i zmian w strategii miejsca pracy, wskazuje w jakim stopniu firmy ponownie oceniają swoje potrzeby w zakresie powierzchni biurowej i jak ich zdaniem może zmienić się strategia dotycząca miejsca pracy w ich firmach.

Co planują najemcy wobec zmieniających się oczekiwań pracowników?

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Knight Frank, w której udział wzięło 225 firm posiadających łącznie 927 biur w Europie wskazują, że niemal 60% respondentów jest przekonanych, że potrzebują nowej strategii dotyczącej miejsca pracy.

Kluczowe wnioski płynące z ankiety:

Nacisk na współpracę

Ponad 50% ankietowanych wskazuje, że potrzebuje więcej miejsca do współpracy, ale jednocześnie przewiduje, że obłożenie biura będzie mniejsze.

Duży wpływ na wybory najemców będą miały zmiany w projektowaniu miejsca pracy i odchodzenie od tradycyjnych stanowisk pracy dla wszystkich zatrudnionych, ale planowanie większych przestrzeni przeznaczonych do współpracy. Mimo iż zmniejszy się liczba osób pracujących na co dzień w biurze, nie musi to oznaczać ograniczonego zapotrzebowania na powierzchnię biurową, bo najemcy będą ją wykorzystywać inaczej.

Dobre samopoczucie w biurze staje się kluczowe

68% respondentów poświęci więcej uwagi dobremu samopoczuciu pracowników w miejscu pracy.

Niemal 80% ankietowanych chce przywiązywać większą wagę do zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w biurze. W czasach kiedy praca zdalna i elastyczne modele pracy stają się nową normą, biuro ma być przestrzenią, która pozytywnie wpływa na produktywność pracowników, a priorytetem stało się bezpieczeństwo pracujących w nich osób.

Pracownicy oczekują teraz od pracodawców optymalizacji środowiska pracy, oraz podejścia, które uwzględnia aspekty związane z dobrym samopoczuciem i zdrowiem.

Większa elastyczność

41% ankietowanych rozważa włączenie powierzchni elastycznych, tj. biur serwisowanych lub coworkingowych, do swojej strategii dotyczącej powierzchni biurowej, ponieważ większość pracowników chciałaby po pandemii utrzymać możliwość łączenia pracy zdalnej z pracą w biurze.

Firmy potrzebują czasu na wypracowanie nowej, optymalnej strategii w odniesieniu do powierzchni biurowej. W konsekwencji biura elastyczne w najbliższym okresie będą zyskiwały na atrakcyjności, ponieważ dają organizacjom możliwość dostosowywania powierzchni w zależności od ich zmieniających się potrzeb, obecnie trudnych do oszacowania. Ponadto, ze względu na niepewność globalnej sytuacji gospodarczej, rośnie atrakcyjność rozwiązań, które oferują elastyczność kształtowania przestrzeni w zależności od zmieniającej się skali zatrudnienia i możliwość przeniesienia się do w pełni funkcjonującego biura przy krótkookresowej umowie najmu.

Koncentracja na jakości przestrzeni biurowej

Ponad połowa ankietowanych jest przekonana, że wzrośnie znaczenie projektowania, designu i wyposażenia powierzchni biurowej. Według tej grupy jakość przestrzeni biurowej zyska na znaczeniu.

Znacząca część najemców rozważa zmiany w swoich strategiach biznesowych i wypracowanie nowych modeli pracy, czy też zmiany w swoich procesach administracyjnych, a praca zdalna będzie stawała się nową normą. Z kolei łączenie pracy zdalnej z pracą z biura podnosi wymagania pracowników odnośnie środowiska pracy, a pracodawców skłania do poszukiwania rozwiązań, które wpłyną na podniesienie efektywności pracy w biurze. Jednocześnie rośnie świadomość pracowników w kwestii aranżacji powierzchni, więc będą oczekiwali dobrze zaprojektowanych przestrzeni, które ich inspirują.

Nowe technologie w cenie

44% respondentów rozważa zwiększenie wykorzystania w miejscu pracy technologii, takich jak skanowanie i rozpoznawanie twarzy, czujniki czy aplikacje umożliwiające poznanie aktywności użytkowników budynku.

Nowe technologie będą coraz istotniejszym kryterium analizowanym przez najemcę, bo w coraz większym stopniu pozwalają na opracowanie schematów użytkowania powierzchni biurowej i budynku, co z kolei przekłada się na tak istotne w tych czasach koszty eksploatacji biura. W ostatnich miesiącach na popularności zdecydowanie zyskują również te rozwiązania technologiczne, które wpływają na lepsze samopoczucie pracowników biur, sprzyjają zdrowiu zatrudnionych, a przede wszystkim podnoszą ich poczucie bezpieczeństwa.

Biuro w nowym wydaniu musi się zmienić, ale wszystko wskazuje na to, że deweloperzy i najemcy łącząc siły mogą stworzyć nowe środowisko pracy sprzyjające efektywnej pracy, w którym każdy czuje się komfortowo i bezpiecznie.

Ten i wiele innych merytorycznych artykułów mogą Państwo przeczytać w raporcie „Kierunki zmian w sektorze biurowym. Perspektywa najemcy”. Zapraszamy do jego lektury i kontaktu z autorami.