local_offer Okiem eksperta,Poradnik schedule Ten artykuł przeczytasz w 1 minutę

Renegocjacje umowy najmu są sposobem porozumienia pomiędzy wynajmującym a najemcą, w celu rozwiązania danej sytuacji oraz dojścia do porozumienia dla przedłużenia umowy najmu w formie aneksu, bądź podpisania nowej umowy. Umowy najmu powierzchni biurowych najczęściej są zawierane na czas określony. Jest to okres 3 lub 5 lat, po którym to okresie jest możliwe przedłużenie umowy najmu, w drodze renegocjacji warunków tej umowy w obecnej lokalizacji. Zważywszy, iż w przeciągu trwania umowy najmu sytuacja na rynku powierzchni biurowych może ulec znacznej zmianie, o czym mieliśmy okazję sie przekonać w okresie, jest to kolejny moment, w którym możemy przystąpić do renegocjacji warunków umowy najmu z wynajmującym. Umowę najmu można również renegocjować z powodu zmiany sytuacji samego najemcy, niezależnie od sytuacji rynkowej i może ona dotyczyć chociażby konieczności zmiany zajmowanej powierzchni, redukcji lub powiększenia, a także wykonania koniecznych prac aranżacyjnych w celu zmiany układu samego pomieszczenia.

Zapraszamy do kontaktu:

Iwona Kalaga
Senior Negotiator
+48 503 809 448
e-mail: iwona.kalaga@pl.knightfrank.com