ESG
local_offer ESG,Okiem eksperta,Trendy schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Czy „zielone” budynki rzeczywiście powodują wzrost czynszu lub wartości w porównaniu z budynkami bez certyfikacji?

To kluczowe pytanie dla inwestorów i deweloperów: czy mogą oni oczekiwać korzyści finansowych z budynków z zieloną etykietą, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? W przełomowym badaniu przeprowadzonym na podstawie jednego z najdłużej istniejących systemów certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM, nasz zespół badawczy ds. rynków kapitałowych wykazał, że budynki oparte na zielonej certyfikacji rzeczywiście oferują zarówno wzrost wartości najmu, jak i sprzedaży w porównaniu z budynkami bez zielonych rozwiązań. Premia ta może sięgać 12,3% przy znacznym wzroście w czynszach za najlepsze biura w centrum Londynu w przypadku budynków o najwyższym wskaźniku ekologicznym. Na stronie Premia za cenę sprzedaży jest jeszcze wyższa w przypadku budynków z oceną NABERS (system oceny efektywności energetycznej budynków biurowych) w Australii, osiągając średnio do 18% wyższe ceny niż równoważnego budynku bez certyfikacji.

Ocena związku między budynkami ekologicznymi a wartością najmu lub sprzedaży jest złożona, ponieważ budynki ocenione jako ekologiczne są często nowsze, o lepszej jakości konstrukcji lub w bardziej prestiżowej lokalizacji niż typowy budynek.

Badanie podkreśla wpływ BREEAM na czynsze w najlepszych lokalizacjach w centrum Londynu i wyjaśnia, w jaki sposób zrównoważony rozwój dodaje wartości. Ocena BREEAM jest sposobem na odróżnienie budynku od pozostałych na rynku, a dla inwestorów skupionych na dochodach i ograniczeniu ryzyka, badanie pokazuje wartość dążenia do uzyskania najlepszej w swojej klasie zielonej oceny. Dla deweloperów wartość badania polega na zrozumieniu, w jaki sposób ukierunkowanie na budynki z oceną BREEAM może podnieść ich wartość inwestycyjną.

Autor:
Victoria Ormond
Partner, Head of Capital Markets Research