local_offer Lifestyle schedule Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Pod słowem wellbeing kryje się nic innego jak dobre samopoczucie. Na nie, w miejscu pracy, składać się może wiele elementów, począwszy od dostępu do profesjonalisty, z którym można porozmawiać o swoim zdrowiu psychicznym, po wdrożenie standardów gwarantujących, że firma stosuje najwyższe standardy w zakresie zarządzania i tworzenia przyjaznego miejsca pracy.

Wzrost znaczenia dobrego samopoczucia w miejscu pracy jest efektem badań nad środowiskiem pracy i pożądaną zmianą, zwłaszcza przez pracowników biurowych, którzy większość dnia spędzają w jednym biurze. Zapewnienie zadowolenia pracowników i dobrego samopoczucia psychicznego są jednymi z najlepszych sposobów na stworzenie produktywnego i integracyjnego środowiska pracy. Rola pracodawcy jest tutaj kluczowa – niezależnie od tego, czy chodzi o wdrożenie polityki wellbeing dla całej firmy, czy wprowadzanie mniejszych zmian w celu zadbania o zdrowie i komfort pojedynczych pracowników.

Dlaczego wellbeing w miejscu pracy jest ważny?

Wellbeing w miejscu pracy odnosi się do inicjatyw, programów i zasad, które wspierają fizyczne, psychiczne i emocjonalne samopoczucie pracowników w biurze. Wiadomym jest, że priorytetowe traktowanie dobrego samopoczucia w miejscu pracy może przynieść znaczące korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Na podstawowym poziomie może poprawić morale pracowników i satysfakcję z pracy. Pracownicy, którzy czują, że ich pracodawca dba o ich dobrostan, są bardziej zaangażowani i odczuwają większy poziom lojalności względem pracodawcy. Ponadto inicjatywy dotyczące dobrego samopoczucia w miejscu pracy mogą pomóc zmniejszyć poziom stresu, pozytywnie wpływając na zdrowie psychiczne i ogólną satysfakcję z pracy. Pracodawcy jednocześnie mogą obniżyć koszty związane z chorobami i urazami, chociażby promując zdrowe zachowania. W efekcie może to prowadzić do zwiększonej produktywności i zmniejszenia absencji, ponieważ promując zdrowe zachowania i zmniejszając poziom stresu, pracownicy rzadziej biorą wolne z powodu choroby lub wypalenia zawodowego.

Inicjatywy z zakresu wellbeing przyczyniają się również do zwiększenia wskaźników retencji pracowników i pozyskiwania talentów. Pracownicy, którzy czują, że ich pracodawca dba o ich dobre samopoczucie, są bardziej skłonni do pozostania w firmie na dłużej. Ponadto skupienie się na dobrym samopoczuciu może być zaletą dla potencjalnych pracowników, czyniąc firmę bardziej atrakcyjną dla najlepszych specjalistów. O ile dla wielu osób podstawą satysfakcji z zatrudnienia są odpowiednie warunki finansowe, o tyle na rynku pracownika to nie jest jedyny faktor, który wpływa na zadowolenie pracowników. Ludzie szukają w miejscu pracy czegoś więcej. Może to być sens, albo spełnienie, ale na pewno ma prowadzi do równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

W jaki sposób można wspierać wellbeing w miejscu pracy?

Współpraca

Pracownicy mogą brać udział w tworzeniu zdrowego i wspierającego środowiska pracy współpracując i wspierając się nawzajem. Rolą pracodawcy jest stworzenie atmosfery, która to umożliwi. Zespoły, które pracują razem nad projektami lub zadaniami, częściej mają poczucie przynależności i więzi, co prowadzi do poprawy zdrowia psychicznego. Współpraca pomaga zmniejszyć stres i promuje pozytywne środowisko pracy. Kiedy pracownicy pracują razem nad wspólnymi projektami, mogą rozdzielać zadania i wspierać się nawzajem ich realizacji. Pozwala to również wykorzystać atuty poszczególnych pracowników, co zapewni im satysfakcję z możliwości wykorzystania sowich kompetencji. W efekcie pomaga w zmniejszeniu wypalenia zawodowego i poprawie ogólnej satysfakcji z pracy.

Zapewnienie równowagi między pracą a życiem osobistym

Pracodawcy mogą wspierać dobry stan psychiczny pracowników poprzez elastyczne harmonogramy pracy, możliwość pracy zdalnej oraz promowanie terminowego korzystania z urlopów wypoczynkowych. Zachęcanie pracowników do utrzymywania równowagi między życiem zawodowym a osobistym może znacząco wpłynąć na ich samopoczucie.

Programy wsparcia emocjonalnego

Organizowanie warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem, szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, czy też zapewnianie dostępu do terapii lub poradnictwa psychologicznego może znacznie pomóc pracownikom w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz poprawie ich ogólnego samopoczucia.

Tworzenie przyjaznej kultury organizacyjnej

Tworzenie środowiska pracy wolnego od toksycznych relacji, gdzie szanuje się różnorodność, a wszyscy pracownicy czują się akceptowani i szanowani, może mieć kluczowe znaczenie dla ich dobrostanu psychicznego. Promowanie otwartej komunikacji, współpracy i szanowanie różnych punktów widzenia to kluczowe elementy budowania zdrowej kultury organizacyjnej.

Zapewnienie dostępu do aktywności fizycznej

Wspieranie aktywności fizycznej poprzez organizowanie treningów, opłacanie sali gimnastycznej dla potrzeb gier drużynowych pracowników czy też zapewnianie pracownikom dostępu do siłowni lub innych form aktywności może mieć pozytywny wpływ na ich ogólny stan zdrowia psychicznego. Ruch fizyczny ma ogromny wpływ na redukcję stresu i poprawę nastroju.

Nagradzanie i docenianie

Docenianie wysiłków i osiągnięć pracowników może zwiększyć ich zaangażowanie w pracę i poprawić morale. Nagrody i pochwały mogą wzmacniać poczucie własnej wartości i motywować do dalszego rozwoju.

Zapewnienie szkoleń rozwojowych

Inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników, poprzez organizowanie szkoleń, udostępnianie zasobów edukacyjnych oraz promowanie rozwoju zawodowego, może pomóc w zwiększeniu poczucia spełnienia i satysfakcji z pracy.

Różne środowiska pracy

Zapewnienie różnorodnego środowiska pracy to również dobry sposób na wspieranie dobrego samopoczucia w biurze. Elastyczne podejście i otwartość pracodawcy na zaspokojenie różnych potrzeb pracowników buduje jego pozytywny obraz i podnosi lojalność pracowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o wdrożenie hybrydowego systemu pracy, aby pomóc pracownikom znaleźć nieuchwytną równowagę między pracą a życiem prywatnym, czy o zmianę na model pracy oparty na elastyczności godzinowej, dobre samopoczucie w miejscu pracy powinno być priorytetem przy każdej podejmowanej decyzji.

W tym, jakie biuro będzie najbardziej odpowiednie dla Państwa organizacji doradzi jedna z naszych ekspertek:

Joanna Gomułkiewicz
Joanna Gomułkiewicz
Associate Director
Tel. +48 669 970 051
E-mail: joanna.gomulkiewicz@pl.knightfrank.com