local_offer Trendy schedule Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Dynamicznie zmieniający się świat, a wraz z nim społeczeństwo i jego oczekiwania, wpływa na szybką konieczność adaptowania się do nowej sytuacji. Rozwój nowoczesnych technologii, zmiany demograficzne i społeczne, nacisk na zrównoważony rozwój i troska o środowisko naturalne wpływają na zmiany we wszystkich aspektach życia. Do tej zmieniającej się rzeczywistości muszą dostosować się zarówno pracodawcy, jak i miejsca pracy.

Knight Frank od wielu lat analizuje branżę nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na rynek biurowy, handlowy i inwestycyjny. Nasi eksperci regularnie przygotowują raporty oraz merytoryczne opracowania. Tym razem podjęliśmy próbę wskazania czynników, które w istotny sposób wpływają na sektor biurowy, którymi dzielimy się poniżej:

Biuro jako narzędzie HR

Narastający niedobór wykwalifikowanych specjalistów wymusza na pracodawcach zaakceptowanie odmiennego stylu pracy i oczekiwań młodych ludzi. Organizacje będą musiały oferować mniej tradycyjne sposoby pracy, możliwość wykonywania jej w alternatywnych miejscach, niekonwencjonalne rozwiązania zastosowane w biurze i większą elastyczność, aby przyciągnąć i zatrzymać swoich najbardziej wartościowych pracowników. Jednym z trendów obserwowanych aktualnie w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest wykorzystywanie potencjału powierzchni biurowej do motywowania pracowników.

Presja na zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania

Świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu człowieka na zmiany klimatu wciąż rośnie. W rezultacie, czynniki społeczne i regulacje w zakresie ochrony środowiska wpływają na organizacje, które z roku na rok przywiązują coraz większą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Wiele korporacji zareagowało na problemy związane ze zrównoważonym rozwojem poprzez zmniejszenie zużycia energii, recykling i ponowne wykorzystanie materiałów, jednocześnie oczekując od właścicieli nieruchomości poprawy efektywności energetycznej budynków i zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko.

Dostępność technologii wspierających współpracę

Używanie narzędzi technologicznych do komunikacji, przechowywania i zarządzania udostępnionymi danymi dla pracy zdalnej nie jest niczym nowym. Nowością jest rozszerzenie tych możliwości na tańsze i powszechnie dostępne urządzenia. Aby mieć dostęp do materiałów roboczych i możliwość interakcji ze współpracownikami w trybie 24/7, pracownik potrzebuje jedynie urządzenia z dostępem do internetu, co zdecydowanie zmienia jego sposób myślenia o miejscu pracy.

Partycypacja społeczna

Partycypacja społeczna czyli dzielenie się z użytkownikami odpowiedzialnością za przestrzeń, traktowanie jej jako wspólnej, należącej zarówno do właściciela jak i użytkowników, a także konsultowanie z użytkownikami zmian/wydarzeń odbywających się w ramach tej przestrzeni. Trendy obserwowane w tym zakresie odpowiadają tym, które obserwujemy w mieście czy społeczeństwie.

Rosnące rozproszenie organizacji

Firmy stają się coraz bardziej przestrzennie i organizacyjnie rozproszone. Wynika to z rozszerzającej się sieci lokalizacji na skutek outsourcingu usług i redukcji liczby osób zatrudnionych na stałe. W rezultacie, coraz częściej organizacja to złożona sieć pracowników, freelancerów, klientów i podwykonawców rozsianych po całym świecie. Pomimo, że wciąż większość pracowników dojeżdża do biur, aby pracować ze swoim zespołem, to coraz więcej osób ma możliwość pracy z innych miejsc, począwszy od przestrzeni coworkingowych, biur satelitarnych, przez pracę z domu, po pracę w przestrzeni biurowej klienta. Liczne organizacje formalizują programy wprowadzające alternatywne miejsca i sposoby pracy, które łączą nowe praktyki, nietradycyjne konfiguracje i lokalizacje.

Innowacja siłą napędową pracy i życia

Współczesne organizacje muszą być innowacyjne. Oznacza to nowe produkty, usługi, organizację i metody pracy, czy nowe sposoby myślenia. Jeśli ludzie pracują w stałych zespołach nad tymi samymi zagadnieniami, sprzyja to skupieniu i rozwijaniu ?najlepszych praktyk”, ale z drugiej strony mają oni tendencję do stagnacji. Z kolei tworzenie miejsc i programów, w których ludzie pochodzący z różnych zespołów wymieniają poglądy i polemizują, może wpływać na zmianę sposobu myślenia. Błyskotliwe pomysły i innowacyjne rozwiązania pojawiają się, gdy ludzie o różnych umiejętnościach i doświadczeniu mogą współdziałać.

Gospodarka współdzielenia

Jest to model ekonomiczny, w którym ludzie mają możliwość wypożyczenia lub wynajęcia rzeczy należących do innych osób. Duża popularność tej idei doprowadziła do przeniknięcia jej w różne sektory gospodarki. Coraz częściej spotkać się można z wynajmem/dzieleniem przestrzeni i produktów, pojazdów czy zakwaterowania. W praktyce gospodarka współdzielenia oznacza dla sektora biurowego wzrost liczby freelancerów, udostępnianie sobie wzajemnie powierzchni biurowych czy wyposażenia biura. Jest to rozwiązanie dające organizacjom i pracownikom możliwość szybkiego reagowania na zmiany.

VUCA

Czyli akronim dotyczący zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, doskonale oddaje ewoluujące warunki, z którymi w ostatnich latach muszą poradzić sobie organizacje. Coraz większe ilości danych i informacji na całym świecie są generowane i wymieniane z niespotykaną szybkością. Prowadzi to do równie przyspieszonego tempa zmian w niemal wszystkich obszarach biznesu. Idea VUCA przedstawia kontekst, w którym funkcjonują organizacje i odnosi się do tego, jak ludzie postrzegają warunki, w których podejmują decyzje, rozwiązują problemy i planują przyszłość.

AGILE

To zwinny sposób pracy współczesnych firm technologicznych, które są świadome, że innowacje oraz umiejętność bardzo szybkiego tworzenia rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów są kluczowe na rynku. Jest to podejście obejmujące wiele elastycznych sposobów zarządzania pracą wymagających silnej współpracy z klientem. Idea narodziła się w firmach technologicznych jako sposób tworzenia rozwiązań IT, ale jej sukces sprawił, że w ślady branży technologicznej idą organizacje z innych sektorów. W efekcie, to podejście stanowi jeden z najpopularniejszych sposobów zarządzania projektami na świecie.

Zmieniająca się natura pracy

Zmieniająca się natura pracy wpływa bezpośrednio na miejsca pracy, bowiem fizyczne miejsce pracy to znacznie więcej niż biuro i meble. Istotne jest to jak ludzie pracują, jak są zarządzani, do jakich technologii mają dostęp. Badania wskazują, że młode pokolenia traktują przestrzeń biurową jako narzędzie do pracy, a nie jako symbol hierarchii. W rezultacie, zmieniają się preferencje dotyczące charakteru i miejsca pracy. Za kluczowe czynniki uważane są teraz elastyczność i współpraca z zespołem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii zamiast tradycyjnego modelu indywidualnej pracy przy biurku. Biuro, które wcześniej oferowało przede wszystkim biurka do indywidualnej pracy, stopniowo ewoluuje w przestrzeń do współpracy i wymiany informacji.

Zapraszamy do kontaktu:

Szymon Sipiora
Negotiator

+48 515 383 053
szymon.sipiora@pl.knightfrank.com