zielony dach
local_offer ESG,Trendy schedule Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Podczas gdy warunki rynkowe mogą z czasem ulec poprawie, zmiana klimatu nie nastąpi bez zdecydowanych i skoordynowanych działań.

Zmiana klimatu stała się decydującym testem naszych czasów. Aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5°C w tym stuleciu, emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zmniejszone o połowę do 2030 roku. Bez zdecydowanych i skoordynowanych działań świat będzie doświadczał ekstremalnych zjawisk pogodowych z coraz większą częstotliwością i intensywnością – wiele z nich w odległych częściach świata będzie najmniej zdolnych do radzenia sobie z ich konsekwencjami.

Kierunek: zerowa emisja netto

40% globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z energią można przypisać sektorowi budowlanemu – jest to powszechnie cytowana statystyka. Aby jednak ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C, Bank Światowy oszacował, że branża nieruchomości będzie musiała zmniejszyć emisję CO2 o 36% do końca dekady. Oczywiście, biorąc pod uwagę jej znaczący wpływ na środowisko, branża nieruchomości odgrywa kluczową rolę w łagodzeniu zagrożeń klimatycznych.

Zobowiązanie do zerowej emisji dwutlenku węgla netto pozostaje głównym założeniem inicjatyw ESG i kluczem do zabezpieczenia naszych aktywów na przyszłość. Chociaż istnieją różne strategie inwestycyjne mające na celu generowanie zwrotów, inwestorzy i rynki finansowe coraz częściej wymagają skutecznego planu ESG i ścieżki zerowej emisji netto.

Badania Knight Frank w zakresie ESG

Spostrzeżenia Knight Frank dotyczące celów prywatnych inwestorów, zawarte w naszym flagowym raporcie Wealth Report, pokazują, że ponad połowa HNWI (High-Net-Worth Individuals to osoby dysponujące majątkiem w wysokości minimum 1 mln dolarów amerykańskich) stawia dekarbonizację na szczycie swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponieważ najemcy coraz częściej postrzegają swój ślad nieruchomościowy jako rozwinięcie tożsamości biznesowej i wartości, zgodność z ESG będzie dyktować poziomy czynszów, a tym samym wartość inwestycyjną budynków.

W Knight Frank zaangażowaliśmy się w wyścig o dekarbonizację, wyznaczając naukowe cele, aby osiągnąć zerowy poziom emisji netto do 2030 roku na całym świecie. Jako największa prywatna firma doradcza na rynku nieruchomości na świecie, jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzanie zmian, zarówno poprzez nasze własne działania, jak i porady udzielane naszym klientom.

Zielone budynki warte więcej

Jaka jest korzyść pieniężna z zielonych budynków? Jest to kluczowe pytanie dla inwestorów i deweloperów, na które naszym zdaniem należy odpowiedzieć, żeby przyspieszyć dyskusję na temat zmian klimatycznych. Przełomowe badania przeprowadzone przez Knight Frank podkreślają, że zielone premie, przy użyciu ocen BREEAM, mogą sięgać 12,3% w przypadku najbardziej ekologicznych budynków w Londynie.

To, co stanowi prawdziwie ekologiczny budynek, stało się również bardziej holistyczne. Wydajność energetyczna koncentruje się obecnie na rzeczywistym zużyciu energii, a większą wagę przywiązuje się do emisji dwutlenku węgla. W Knight Frank opracowaliśmy Cykl Życia Budynku, który śledzi neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla na każdym etapie procesu, od wyboru lokalizacji do budowy, poprzez jego użytkowanie, aż po wycofanie z eksploatacji.

Dzięki konkretnym zachętom finansowym i regulacjom nie ma powodu, żeby branża nie zaczęła działać. Dysponujemy niezbędnymi narzędziami i możliwościami, aby skutecznie łagodzić skutki globalnego ocieplenia. Ochrona naszej przyszłości nie powinna wymagać rekompensaty, a konsekwencje finansowe samej bezczynności są znaczące. Zielone premie z czasem ulegną rozproszeniu, i słusznie, ponieważ narracja dotycząca zmian klimatu będzie nadal rezonować.

Wyzwania gospodarki a kryzys klimatyczny

Bez wątpienia istnieją obecnie pilne kwestie makroekonomiczne – od gwałtownego wzrostu stóp procentowych, chwiejnego wzrostu gospodarczego, a także zmieniających się trendów zawodowych – z których wszystkie niosą ze sobą ryzyko depriorytetyzacji celów zrównoważonego rozwoju. Liderzy branży nie mogą jednak pozwolić sobie na „niekompletną” analitykę, która przecenia krótkoterminowe „wewnętrzne” zyski bez uwzględnienia długoterminowych konsekwencji i efektów zewnętrznych – część z nich przyczyniła się do sytuacji, w której obecnie się znajdujemy.

Już teraz przeżywamy kryzys klimatyczny. Podczas gdy warunki rynkowe mogą z czasem ulec poprawie, zmiana klimatu nie nastąpi bez zdecydowanych i skoordynowanych działań.

Kiedy zastanawiamy się nad naszymi działaniami w Światowym Dniu Środowiska, jest to aktualne przypomnienie, że musimy utrzymać kurs.