schody z ogrodem
local_offer ESG,Poradnik schedule Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Zarządzający funduszami inwestującymi w nieruchomości komercyjne zapytani o najważniejsze kryteria wyboru nieruchomości tradycyjnie powtarzali jak mantrę: 3xL, czyli lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Teraz w słowniku profesjonalistów z rynku nieruchomości coraz częściej pojawia się skrót – ESG, czyli kwestie środowiskowe (environment), społeczne (social) i ład korporacyjny (governance). Rewolucja ESG nabiera tempa, a inwestorzy zorientowani na zrównoważony rozwój dostosowują swoje portfele aktywów do tych zmian. Kryteria ESG są uwzględniane w decyzjach inwestycyjnych podmiotów kapitałowych i włączane do zarządzania ryzykiem u większości funduszy inwestycyjnych działających globalnie.

Chociaż w ostatnich latach w centrum zainteresowania wielu prywatnych funduszy zarządzających nieruchomościami komercyjnymi znalazły się wszystkie elementy ESG, to jednak „E”- czyli ryzyka związane z klimatem stały się szczególnie istotne. W wielu funduszach decyzje o stworzeniu i implementacji polityki ESG dodatkowo przyspieszyły ustalenia Szczytu Klimatycznego z Paryża z 2015 roku.

Jednym z jego celów jest dążenie do neutralności węglowej, która w przypadku budynków jest tym istotniejsza, że ze względu na skalę zużycia energii i skalę emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez budynki i budownictwo, sektor nieruchomości jest w znacznym stopniu obarczany odpowiedzialnością za zmiany klimatu i wynikające z niego coraz powszechniej występujące klęski żywiołowe.

Wprowadzana polityka ESG ma wspierać identyfikowanie ryzyk związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i korporacyjnymi. Dzięki temu fundusze mogą podejmować działania mające na celu złagodzenie wpływu tych ryzyk na działalność i wyniki operacyjne, a na ich podstawie podejmować decyzje inwestycyjne. Konsekwencją tych działań na poziomie poszczególnych nieruchomości czy całego funduszu może być pozytywny wpływ na środowisko, co w idealnej sytuacji przyczyni się do osiągnięcia neutralności węglowej i spełnienia postanowień porozumienia paryskiego.

Budynki (zarówno mieszkaniowe jak i komercyjne) i budownictwo odpowiada za 36% zużycia światowej energii oraz 39% emisji gazów cieplarnianych.

Sektor ten przebija nawet transport w obydwu kategoriach (odpowiednio 28% i 22%)*

*2019 Global Status Report for Buildings and Construction – raport przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energii, koordynowany przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Więcej o tematyce ESG i zrównoważonych inwestycjach można znaleźć w naszym raporcie „Future of cities – zrównoważone inwestycje”.