local_offer ESG,Lifestyle schedule Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Wyniki ankiety, która została przeprowadzona wśród najemców biur, wskazują, że zdecydowana większość spośród 116 uczestników badania jest pozytywnie nastawiona do idei „less waste” i otwarta na wprowadzanie zmian w swoich miejscach pracy.

Ponad 80% firm biorących udział w ankiecie deklaruje, że działalność firmy jest oparta o zasady zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie pracowników widać w codziennych działaniach przedsiębiorstw – 86% ankietowanych analizuje zużycie zasobów i materiałów, aby uniknąć niepotrzebnych zakupów, a w prawie trzech czwartych firm dokumentacja przechowywana jest cyfrowo, aby nie drukować zbędnych dokumentów. Pozytywnym trendem jest odpowiedź ankietowanych dotycząca zużycia wyposażenia biura – 71% naprawia zepsute meble, zamiast zakupu nowych. Jednak przestrzeni do rozszerzenia działań jest jeszcze wiele, gdyż wyniki ankiety sugerują, że nie wszystkie firmy deklarujące działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem stosują nawet te najprostsze rozwiązania. Jedynie 35% ankietowanych zadeklarowało używanie certyfikowanego papieru z recyklingu, tylko 71% zrezygnowało z wody butelkowanej na rzecz filtrowanej, a 70% ma ustawione drukarki na automatyczny dwustronny wydruk. Pokazuje to, że są chęci do wprowadzania zmian wśród pracowników firm, natomiast takie działania nie są zwykle koordynowane i odpowiednio wprowadzane, przez co podejmowane kroki mogą być niespójne. Widać również, że jeśli skoordynowane działania zostałyby podjęte, mogą spotkać się one z aprobatą pracowników firm.

Jednak mimo że aż 95% ankietowanych uważa produkt z recyklingu za pełnowartościowy, a prawie 70% przekazuje wyposażenie nadające się do użytku innym podmiotom, to mniej niż połowa firm ma w swoich siedzibach wyposażenie z odzyskanych materiałów. Pokazuje to duży potencjał i kierunek zmian, jaki może nastąpić w najbliższych latach, jak również powód dla firm specjalizujących się w aranżacji wnętrz do dalszego rozszerzania oferty o rozwiązania „less waste” tak, aby planowanie zrównoważonego biura zaczęło się przed jego powstaniem.

Eksperci Knight Frank zgodnie twierdzą, że pomimo negatywnych skutków pandemii COVID-19, nowa rzeczywistość po powrocie najemców do biur może przynieść pozytywne zmiany dla środowiska pracy. Zmieniające się zasady funkcjonowania biur mogą w wielu przypadkach oznaczać reorganizację dotychczasowej powierzchni. Potrzeba zaprojektowania miejsca pracy od nowa tak, aby spełniała normy sanitarne i była dostosowana do hybrydowego trybu pracy, jest dobrą okazją dla najemców do wprowadzenia również ekologicznych rozwiązań w swoim biurze.

Wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety wskazują bardzo wyraźnie, że pracownicy są gotowi na zmiany, ale pokazują również, że w niektórych organizacjach brakuje inicjatora tych zmian i osoby, która je wdroży. Dlatego też chcemy zwrócić uwagę, że działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego traktowane są zawsze jako wartość dodana, ale niekoniecznie muszą oznaczać dodatkowe koszty. Przykładem są telefony stacjonarne na biurkach pracowników czy kosze na śmieci pod ich biurkami. Aż 82% respondentów byłoby skłonnych zrezygnować z telefonów stacjonarnych. Wydawać by się mogło, że telefony stoją na biurkach nie mają szkodliwego wpływu na środowisko, natomiast jest wręcz przeciwnie. Towarzyszy im okablowanie, obsługa techniczna i zużywanie energii. Kosze na śmieci przy każdym stanowisku pracy to setki wyrzucanych codziennie jednorazowych worków plastikowych.

Mimo to rezygnacja z tych elementów stanowiska pracy dotychczas mogła wydawać się dość trudna, bo wynika z wieloletniego przyzwyczajenia. To tylko drobne przykłady, a takich rozwiązań w naszych biurach jest zdecydowanie więcej. Jesteśmy przekonani, że teraz, w czasie kiedy większość podmiotów szuka oszczędności, dobrze zaaranżowana przestrzeń w myśl idei „less waste” może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, a tym samym do zmniejszenia kosztu utrzymania biura.

Jeżeli zainteresowała Ciebie tematyka less waste, sięgnij po inne artykuły poświęcone tej tematyce, m.in. „Less waste w biurze – garść pomysłów” lub raport „Less waste w biurze”.